Geologiniai tyrimai

UAB „Kauno hidrogeologija“ atlieka inžinerinius geologinius (geotechniniai) tyrimus, kurie yra neatskiriama statinių pamatų projektavimo ir statybos proceso dalis.  Tyrimų metu nustatomos gruntų fizinės ir mechaninės savybės, vykdomas gruntų klasifikavimas. Geologiniai tyrimai atliekami užsakovo arba projektuotojo nurodytose vietose, pagal pateiktą arba vykdytojo sudarytą techninę užduotį. Atliekame įvairaus sudėtingumo tyrimus tiek įprastomis, tiek nepalankiomis bei sudėtingomis sąlygomis.

Priklausomai nuo užduoties taikomi šie tyrimų metodai:

 • gręžinių gręžimas šnekiniu ir koloniniu būdais;
 • nesuardytos ir suardytos sandaros pavyzdžių paėmimas;
 • statinis zondavimas.

Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų metu nustatome:

 • natūralių ir technogeninių gruntų bei uolienų geologinę sandarą;
 • geologinius procesus, reiškinius bei jų aktyvumą ir keliamas grėsmes;
 • hidrogeologines sąlygas;
 • gruntų, uolienų fizines, mechanines, chemines savybes;
 • gruntų dinamiką, pastovumą;
 • projektuojamų statinių sąveiką su geologine aplinka.

Inžineriniai geologiniai tyrimai apdorojami su licencijuotomis programinėmis įrangomis (GIS, ACAD…). Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ataskaita pateikiama popierine ir skaitmenine formomis.

Geologinių tyrimų ataskaitos turinį sudaro:

 1. įvadas;
 2. bendrieji duomenys apie statybos sklypą (teritoriją, akvatoriją);
 3. geologinė sandara;
 4. hidrogeologinės sąlygos;
 5. gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai;
 6. gruntų fizikinės ir mechaninės savybės;
 7. geologiniai procesai ir reiškiniai;
 8. išvados ir rekomendacijos.

Geologinių tyrimų kaina bei atlikimo terminai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje priklauso nuo daugelio faktorių ir su kiekvienu užsakomu derinama atskirai.

Kreipkitės, mes Jums padėsime.

Albinas Masys,

tel. 8 611 57574,

el. paštas: albinas@greziniai123.lt